Община Главиница

Публични покани

страница 1 от 3
ID номер: 9052915статус: затворена

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ЦЯЛОСТНА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА С ПРОЕКТНИ

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 16:21:46
ID номер: 9048950статус: затворена

Ремонтни работи и изграждане на обект „Чакалня” – с.Черногор и благострояване - с.Вълкан , общ. Главиница

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-23 09:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-12 14:39:40
ID номер: 9047388статус: прекратена

Ремонт и поддържане на улично осветление на територията на Община Главиница”

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-18 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-06 13:21:18
ID номер: 9046662статус: затворена

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2015-2016г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-22 09:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-12 14:31:21
ID номер: 9045270статус: затворена

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2015/2016 година по твърдени маршрутни

Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-08 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-27 14:02:35