Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
статус: приключена

"Мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ "Васил Левски", УПИ VII - 459, кв. 39 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-28 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-25 17:11:10
АОП номер: 00368-2017-0006статус: възложена

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ДИЧЕВО, ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-27 17:43:20
АОП номер: 00368-2017-0002 статус: приключена

„Доставка на 3 броя автомобили и 1 микробус за нуждите на Община Главиница по четири обособени позиции“.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2017-05-23 14:13:53
АОП номер: 00368-2016-0009статус: възложена

„Извършване на специализиран превоз на ученици и деца от училищата и детските градини на територията на Община Главиница през учебната 2016/2017г.”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-30 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-09 13:07:22
АОП номер: 00368-2016-0007статус: затворена

„Периодична доставка на хранителни продукти за детските градини, ДСП, Защитено жилище за лица с психични разстройства, ЦВН, ЦНСТ –

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-02 15:48:40