Община Главиница
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 2
пазарна консултация по чл. 44

„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор на обект: „Реконструкция на Централен площад и тротоари на ул.”Витоша” и ул.”Оборище” в гр.Главиница, Подобект

Дата и час на публикуване: 2019-04-15 11:30:54
пазарна консултация по чл. 44

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на обект: „ПРИСТРОЙКА И РЕМОНТ НА СВАТБЕНА ЗАЛА В ГР.ГЛАВИНИЦА ( ПИ 15031.501.423)“

Дата и час на публикуване: 2019-04-15 11:21:36
пазарна консултация по чл. 44

Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Падина и в с. Стефан Караджа

Дата и час на публикуване: 2019-02-21 12:03:06
пазарна консултация по чл. 44

Изграждане на комбинирана детски площадки в с. Зебил и в с.Звенимир

Дата и час на публикуване: 2019-02-21 11:55:59
пазарна консултация по чл. 44

Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Коларово и в с. Зафирово

Дата и час на публикуване: 2019-02-21 11:47:09