Община Главиница
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 3
АОП номер: 00368-2016-0004статус: възложена

„Преработка на изготвен технически и инвестиционен проект за следните обекти: 1. „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Дичево в Община Главиница”. 2.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-04-15 14:33:23
АОП номер: 00368-2016-0003статус: възложена

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:25:09
АОП номер: 721769статус: приключена

«Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, квартал «Шарман», гр. Главиница, община Главиница»

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-27 08:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-24 14:48:31
АОП номер: 00368-2016-0001статус: отворена

Доставка на течни горива и масла за нуждите на общинска администрация и отопление за нуждите на заведения, финансирани от бюджета на Община Главиница за 2016/2017г. и

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-02-02 16:07:22
статус: затворена

„Ремонт на общинска пътна мрежа –"Път SLS 2023/SLS 1024, Сокол - Босна - Бащино от км 0+000 до км 1+170; Път SLS 1021 (ІІІ-205, Стефан Караджа - Белица - Осен - Главиница) от км 10+690 до км

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-09-18 14:17:01