Община Главиница

"Доставка на хранителни продукти по пет обособени позиции"Обособена позиция №1: „Месо, месни продукти и риба” Обособена позиция №2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти и други” Обособена позиция №3: ”Пресни и сухи плодове и зеленчуци” Обособена позиция №4: „Консервирани хранителни продукти и напитки” Обособена позиция №5: „Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други”

Дата и час на публикуване: 2019-10-04 10:14:24
Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти по пет обособени позиции : обособена позиция №1 "Месо, месни продукти и риба"; Обособена позиция №2 "Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти и други"; Обособена позиция №3 "Пресни и сухи плодове и зеленчуци"; Обособена позиция №4 "Консервирани хранителни продукти и напитки"; Обособена позиция №5 "Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други"

Индивидуален номер на процедурата: 0005528
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 220367.76 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи