Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 1
процедура по чл.20, ал.4

"Извършване на снегопочистване на общинска пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през

Дата и час на публикуване: 2018-02-12 16:26:27