Община Дългопол

Обособена позиция 1:“ Зимно поддържане на платното за движение на републикански пътища в границите на гр. Дългопол” Обособена позиция 2:”Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична мрежа в населените места в община Дългопол за 2016 г.”

Дата и час на публикуване: 2015-12-30 13:46:00Последна промяна: 2016-05-18 13:49:45
Статус: възложена

Обособена позиция 1:“ Зимно поддържане на платното за движение на републикански пътища в границите на гр. Дългопол” Обособена позиция 2:”Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична мрежа в населените места в община Дългопол за 2016 г.”

Индивидуален номер на процедурата: 0000821
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 46608.33 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90620000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-13 12:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 13:46:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 13:46:00
 • Протокол на комисията - 13.01.2016г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 17:48:01
 • Сключен договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-14 13:49:02
 • Сключен договор №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-14 13:49:02
 • Информация за извършени плащания - М.Н. Строй

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-17 14:12:38