Община Дългопол

Ремонт на улици в гр. Дългопол

Дата и час на публикуване: 2016-04-13 14:04:27Последна промяна: 2016-05-18 14:13:32
Статус: възложена

Ремонт на улици в гр. Дългопол

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000824
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 50000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233142, 45233252
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-28 12:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 14:04:27
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 14:04:27
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 17:12:21
 • Сключен договор №62/10.05.2016г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-10 14:13:21
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 12:01:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050458710
  Удостоверено време: 15.08.2016 12:01:56
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 09:01:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-14 10:57:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052014927
  Удостоверено време: 14.09.2016 10:57:36
  Удостоверено време по UTC: 14.09.2016 07:57:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори