ЦСМП - Силистра

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9047194статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти в ЦСМП – Силистра по текущи заявки през 2016 г., съгласно Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-30 17:43:35
ID номер: 9047193статус: възложена

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за осигуряване на храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП – Силистра, работещ на 12-часов работен ден при

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-30 17:33:42
ID номер: 9039681статус: възложена

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Силистра със средства от фонд СБКО за 2015 г., съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-12 17:24:05
ID номер: 9037148статус: възложена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, техническо обучение за работа и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нов стол за евакуация на пациенти по

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-08 17:04:49
ID номер: 9036662статус: възложена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, техническо обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нови медицински изделия за оказване на спешна

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-05 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-26 17:51:56