ЦСМП - Силистра
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00204-2015-0002статус: възложена

Доставка на гориво и консумативи за автомобилите на ЦСМП – Силистра

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-04-18 11:11:24
АОП номер: 00204-2015-0001статус: възложена

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на ЦСМП – Силистра във филиалите в гр. Силистра, гр. Дулово и село Кайнарджа

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-12-11 17:02:43