ЦСМП - Силистра
  • Начало
  • Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 3
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г за нуждите на ЦСМП-Силистра

Дата и час на публикуване: 2021-04-08 11:37:53
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г. за нуждите на ЦСМП-Силистра

Дата и час на публикуване: 2021-03-29 14:02:11
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021г. за нуждите на ЦСМП-Силистра

Дата и час на публикуване: 2021-03-29 14:00:53
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021г. за нуждите на ЦСМП-Силистра

Дата и час на публикуване: 2021-03-29 13:59:37
вътрешен конкурентен избор

: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и кръвотворни органи” по Обособена позиция №1 на Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021г.

Дата и час на публикуване: 2021-02-15 10:24:41