ЦСМП - Силистра

Доставка на лекарствени продукти в ЦСМП – Силистра по текущи заявки през 2016 г., съгласно Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.

Дата и час на публикуване: 2015-10-30 17:43:35Последна промяна: 2016-04-18 13:46:50
ID номер: 9047194 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти в ЦСМП – Силистра по текущи заявки през 2016 г., съгласно Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.

Електронни документи преди - 13.04.2016г.:

 

1. Публична покана - 30.10.2015г.

2. Приложение 1 Указания и изисквания за подготовка на офертата - 30.10.2015г.

3. Приложение 2 Техническа спецификация - 30.10.2015г.

4. Приложение 3 Образец оферта - 30.10.2015г.

5. Приложение 4 Техническо предложение - 30.10.2015г.

6. Приложение 5 Ценово предложение - 30.10.2015г.

7. Приложение 6 Декларация на подизпълнител - 30.10.2015г.

8. Приложение 7 Проект на договор - 30.10.2015г.

9. Приложение 8 Декларация за осигуряване на лекаствените продукти - 30.10.2015г.

10. Приложение 9 Декларация за срок на доставка - 30.10.2015г.

11. Приложение 10 Декларация във връзка с чл. 55 ЗЛПХМ - 30.10.2015г.

12. Приложение 11 Декларация за начина на доставка - 30.10.2015г.

13. Приложение 12 Декларация за остатъчен срок - 30.10.2015г.

14. Приложение 13 Декларация чл. 261а, ал.1 ЗЛПХМ - 30.10.2015г.

15. Приложение 14 Декларация за приемане условията на поръчката и проекта на договор - 30.10.2015г.

16. Съобщение - 30.10.2015г.

17. Уточнение

18. Протокол на комисията - 12.11.2015г.

19. Сключен договор - 04.12.2015г.

20. Информация за извършени плащания за периода от 29.022016г. до 30.03.2016г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000699
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 35000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-10 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Севда Русева
 • Телефон/и за контакт: 086 822 318
Документи
 • Информация за извършено плащане от дата 25.05.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:17:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048297838
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:17:43
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:17:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 25.05.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:18:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048297888
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:18:27
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:18:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 25.05.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:18:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048297940
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:18:59
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:18:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 27.05.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:20:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048298027
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:20:03
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:20:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 05.06.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:20:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048298097
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:20:46
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:20:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 14.07.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:31:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050453130
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:31:22
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:31:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.07.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:31:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050453135
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:31:27
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:31:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.07.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:31:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050453142
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:31:34
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:31:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.07.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:31:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050453146
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:31:40
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:31:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.07.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:31:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050453150
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:31:45
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:31:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.07.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:31:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050453155
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:31:48
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:31:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.07.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:31:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050453158
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:31:51
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:31:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.07.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-23 13:30:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050703596
  Удостоверено време: 23.08.2016 13:30:54
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2016 10:30:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.07.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-23 13:30:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050703602
  Удостоверено време: 23.08.2016 13:30:58
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2016 10:30:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.07.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-23 13:31:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050703607
  Удостоверено време: 23.08.2016 13:31:02
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2016 10:31:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.07.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-23 13:31:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050703625
  Удостоверено време: 23.08.2016 13:31:14
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2016 10:31:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.09.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:42:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058412849
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:42:57
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:42:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.09.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:43:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058412865
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:43:03
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:43:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.09.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:43:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058412881
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:43:09
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:43:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.09.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:43:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058412905
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:43:16
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:43:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.09.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:43:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058412944
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:43:26
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:43:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 23.11.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:49:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058413706
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:49:01
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:49:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 23.11.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:49:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058413747
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:49:29
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:49:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 23.11.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:49:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058413760
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:49:34
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:49:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 12.12.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:39:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065051612
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:39:31
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:39:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 12.12.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:39:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065051619
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:39:38
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:39:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 12.12.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:39:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065051629
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:39:46
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:39:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 13.12.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:39:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065051636
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:39:56
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:39:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 19.12.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:40:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065051642
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:40:01
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:40:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 19.12.2016г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:40:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065051647
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:40:08
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:40:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 24.02.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:21:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070361755
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:21:32
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:21:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 24.02.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:21:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070361758
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:21:36
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:21:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 24.02.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:21:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070361761
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:21:39
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:21:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 24.02.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:21:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070361764
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:21:43
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:21:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.03.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:26:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070361974
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:26:08
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:26:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 27.03.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:26:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070361980
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:26:11
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:26:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори