ЦСМП - Силистра

Архив

страница 1 от 2
Обществени поръчки с публична покана

Доставка на лекарствени продукти в ЦСМП – Силистра по текущи заявки през 2015 г., съгласно Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.

Дата на публикуване: 2014-09-25Разгледай
Обществени поръчки по ЗОП

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП – Силистра, работещ на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време през 2015 г.,

Дата на публикуване: 2014-09-25Разгледай
Обществени поръчки с публична покана

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП – Силистра със средства от фонд СБКО за 2014 г., съгласно чл. 293, ал 1 от Кодекса на труда.

Дата на публикуване: 2014-07-25Разгледай
Обществени поръчки с публична покана

Доставка на лекарствени продукти в ЦСМП - Силистра по текущи заявки през 2014 г., съгласно Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.

Дата на публикуване: 2013-11-15Разгледай
Обществени поръчки с публична покана

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП – Силистра, работещ на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време през 2014 г.,

Дата на публикуване: 2013-11-15Разгледай