ЦСМП - Силистра

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за осигуряване на храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП – Силистра, работещ на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време през 2016 г., съгласно Наредба № 11 от 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Дата и час на публикуване: 2015-10-30 17:33:42Последна промяна: 2016-04-18 10:40:41
ID номер: 9047193 Статус: възложена

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за осигуряване на храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП – Силистра, работещ на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време през 2016 г., съгласно Наредба № 11 от 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Електронни документи преди - 13.04.2016г.:

 

1. Публична покана - 30.10.2015г.

2. Приложение 1 Указания и изисквания за подготовка на офертата - 30.10.2015г.

3. Приложение 2 Техническа спецификация - 30.10.2015г.

4. Приложение 3 Образец оферта - 30.10.2015г.

5. Приложение 4 Техническо предложение - 30.10.2015г.

6. Приложение 5 Ценово предложение - 30.10.2015г.

7. Приложение 6 Декларация на подизпълнител - 30.10.2015г.

8. Приложение 7 Проект на договор - 30.10.2015г.

9. Съобщение - 30.10.2015г.

10. Съобщение за публичен жребий - 11.11.2015г.

11. Протокол на комисията - 13.11.2015г.

12. Сключен договор - 24.11.2015г.

13. Информация за извършени плащания за периода от 18.02.2016г. до 11.03.2016г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000698
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 27000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-10 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Севда Русева
 • Телефон/и за контакт: 086 822 318
Документи
 • Информация за извършено плащане от дата 11.04.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-10 10:24:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046930944
  Удостоверено време: 10.05.2016 10:24:30
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2016 07:24:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.05.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:29:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048298895
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:29:52
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:29:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.06.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 11:09:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049399178
  Удостоверено време: 11.07.2016 11:09:53
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 08:09:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 14.07.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:26:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050453012
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:26:33
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:26:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 09.08.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-23 13:17:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050703080
  Удостоверено време: 23.08.2016 13:17:31
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2016 10:17:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 12.10.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:38:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058412280
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:38:58
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:38:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.11.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:51:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058414017
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:51:32
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:51:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 12.12.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:54:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065052222
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:54:06
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:54:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори