ЦСМП - Силистра

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Силистра със средства от фонд СБКО за 2015 г., съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда.

Дата и час на публикуване: 2015-03-12 17:24:05Последна промяна: 2016-04-18 10:30:32
ID номер: 9039681 Статус: възложена

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Силистра със средства от фонд СБКО за 2015 г., съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда.

Електронни документи преди - 13.04.2016г.:

 

1. Публична покана - 12.03.2015г.

2. Приложение 1 Техническа спецификация - 12.03.2015г.

3. Приложение 2 Образец оферта - 12.03.2015г.

4. Приложение 3 Техническо предложение - 12.03.2015г.

5. Приложение 4 Ценово предложение - 12.03.2015г.

6. Приложение 5 Декларация от подизпълнител - 12.03.2015г.

7. Приложение 6 Проект на договор - 12.03.2015г.

8. Приложение 7 Указания - 12.03.2015г.

9. Съобщение - 12.03.2015г.

10. Съобщение за публичен жребий - 27.03.2015г.

11. Протокол на комисията - 26.03.2015г.

12. Договор с Български пощи ЕАД - 08.04.2015г.

13. Информация за извършени плащания за педиода от 25.04.2015г. до 12.11.2015г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000697
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 42000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-25 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Севда Русева
  • Телефон/и за контакт: 086 822 318