ЦСМП - Силистра

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
ID номер: D64045статус: затворена

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП - Силистра

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-10-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-10-01 11:52:21
ID номер: 9096806статус: възложена

“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-04 12:08:12
ID номер: 9096359статус: възложена

„Доставка на лекарствени продукти по техническа спецификация на ЦСМП-Силистра през 2020/2021г.”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-14 09:54:40
ID номер: 960064статус: възложена

“Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала в ЦСМП – Силистра, работещ на 12 - часов работен ден,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:10:37
ID номер: 9093201статус: възложена

„Сервизно обслужване и ремонт на МПС, доставка на резервни части, двигателни масла и консумативи за санитарни автомобили на ЦСМП - Силистра марки Ситроен, Форд,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-24 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-08 12:58:22