ЦСМП - Силистра

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 00204-2021-0004статус: прекратена

„Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите на ЦСМП - Силистра“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2021-06-20 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2021-06-08 13:49:53
ID номер: 00204-2021-0002статус: прекратена

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2021-04-11 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2021-03-22 10:43:22
статус: възложена

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала в ЦСМП – Силистра, работещ на 12 - часов работен ден,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2021-01-31 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2021-01-15 11:59:14
ID номер: D64045статус: възложена

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП - Силистра

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-10-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-10-01 11:52:21
ID номер: 9096806статус: възложена

“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-04 12:08:12