ЦСМП - Силистра

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00204-2021-0003статус: възложена

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП – Силистра

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2021-04-25 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2021-04-08 14:21:29