Областна администрация Стара Загора
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
„Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на община Стара Загора, област Стара Загора“ Обособена позиция №1: Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, изработване на скици и трасиране границите на новообразуваните имоти на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности: „Найденови пръти“ и „Юнаците“ („Тумбите“; „Черния мост“; „Алваджи Кайнак“; „Марашите“; „Калето“; „Бобоолу“), находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора; Обособена позиция №2: ”Нанасяне на корекции върху помощен план на ползватели, помощен план на бивши собственици и върху приет и неодобрен план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, привеждането им в графичен и цифров вид, изработване на скици и трасиране границите на новообразуваните имоти на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности: „Бенчови кошари“, „Баритна мина“, „Табашка река“ и „Гьока“, находящи се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора.
Процедури по чл.20, ал.2
Дата на публикуване: 2018-04-30 15:22:13
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-21 17:30:00