Областна администрация Стара Загора

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, изработване на скици и трасиране на границите на новообразуваните имоти на земи, предоставени на ползване на граждани въз основа на актове

Дата и час на публикуване: 2016-07-22 15:00:00Последна промяна: 2017-08-07 10:07:24
Статус: затворена

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, изработване на скици и трасиране на границите на новообразуваните имоти на земи, предоставени на ползване на граждани въз основа на актове

Индивидуален номер на процедурата: 0002159
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Стара Загора
Прогнозна стойност: 41660.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-01 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 15:00:00
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-16 17:00:00