Областна администрация Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 1
процедура по чл.20, ал.4

"Нанасяне на корекции и продължаване процедурата по одобряване на план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях на земи, предоставени за ползване

Дата и час на публикуване: 2017-10-03 14:15:48