Областна администрация Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

„Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, изработване на скици и трасиране

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-30 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-31 14:50:11
ID номер: 9066332статус: затворена

„Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, изработване на скици и трасиране

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-28 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-17 16:24:10
статус: затворена

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, изработване на скици и трасиране на границите на

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-01 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-07-22 15:00:00