Областна администрация Стара Загора

Архив

страница 1 от 2
Обществени поръчки с публична покана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА No: 9021619 - Почистването на речното корито на река Тунджа извън регулацията на с. Ягода

Дата на публикуване: 2013-10-29Разгледай
Обществени поръчки с публична покана

[ПРЕКРАТЕНА] ПУБЛИЧНА ПОКАНА No: 9020942 - Почистването на речното корито на река Тунджа извън регулацията на с. Ягода

Дата на публикуване: 2013-10-11Разгледай
Обществени поръчки с публична покана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА No:9018681 - Избор на изпълнител за осигуряване на услуга с предмет: „Почистване на речното корито на река Лешница извън регулацията на с. Голямо

Дата на публикуване: 2013-08-12Разгледай
Обществени поръчки с публична покана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА No: 9016064 - Износ и изгаряне на 6 436 кг. ацетонцианхидрин.

Дата на публикуване: 2013-05-31Разгледай
Обществени поръчки с публична покана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА No:9016053 - Избор на изпълнител за осигуряване на услуга с предмет: „Изработване и доставка на печатни, информационни и рекламни материали, дизайн и

Дата на публикуване: 2013-05-31Разгледай