Областна администрация Стара Загора

Вътрешни правила

страница 1 от 1

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКУМЕНТИ В НЕГО, ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-10-01 17:00:00