Община Ситово

„Ремонт на участъци от уличната мрежа и част от четвъртокласна пътна мрежа от територията на Община Ситово“

Дата и час на публикуване: 2017-09-18 10:59:39Последна промяна: 2017-09-18 10:59:34
АОП номер: 00630-2017-0009 Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка е с предмет "Ремонт на участъци от уличната мрежа и част от четвъртокласна пътна мрежа от територията на Община Ситово". Срока за изпъленение на обществената поръчка е четири години - 2017/2018/2019 и 2020 г., считано от датата на подписване на договора или до достигане на максимално прогнозната стойност, което от двете събития настъпи първо.

Индивидуален номер на процедурата: 0002882
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 4000000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-24 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Татяна Христова
 • Телефон/и за контакт: 086 882213
Документи
 • Решение №21 от 13.09.2017г. по образец на Възложителя

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 10:59:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074124927
  Удостоверено време: 18.09.2017 10:59:08
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2017 07:59:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение по образец на АОП в РОП под №805099 от 13.09.2017г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 10:59:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074124933
  Удостоверено време: 18.09.2017 10:59:12
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2017 07:59:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление по образец на АОП в РОП под №805100 от 13.09.2017г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 10:59:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074124934
  Удостоверено време: 18.09.2017 10:59:16
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2017 07:59:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 10:59:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074124938
  Удостоверено време: 18.09.2017 10:59:19
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2017 07:59:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 10:59:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074124941
  Удостоверено време: 18.09.2017 10:59:22
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2017 07:59:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 10:59:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074124943
  Удостоверено време: 18.09.2017 10:59:26
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2017 07:59:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 10:59:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074124945
  Удостоверено време: 18.09.2017 10:59:31
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2017 07:59:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за допуснати технически грешки

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 15:09:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074490598
  Удостоверено време: 03.10.2017 15:09:19
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 12:09:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №7 - Ценово предложение /ново/

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 15:09:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074490603
  Удостоверено време: 03.10.2017 15:09:24
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 12:09:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП от 25.10.2017г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 08:28:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075243701
  Удостоверено време: 03.11.2017 08:28:57
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 06:28:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 08:29:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075243703
  Удостоверено време: 03.11.2017 08:29:02
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 06:29:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП от 08.11.2017г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 16:26:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075597894
  Удостоверено време: 17.11.2017 16:26:11
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 14:26:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията от 08.11.2017г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 16:27:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075597925
  Удостоверено време: 17.11.2017 16:27:04
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 14:27:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №33 от 17.11.2017г. за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 16:27:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075597932
  Удостоверено време: 17.11.2017 16:27:12
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 14:27:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от 05.06.2018г. от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-07 16:38:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085099024
  Удостоверено време: 07.06.2018 16:38:35
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2018 13:38:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията от 06.06.2018г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-07 16:39:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085099108
  Удостоверено време: 07.06.2018 16:39:18
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2018 13:39:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №4 от 07.06.2018г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-07 16:39:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085099156
  Удостоверено време: 07.06.2018 16:39:47
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2018 13:39:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от 11.03.2019г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-22 16:58:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097210685
  Удостоверено време: 22.03.2019 16:58:57
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2019 14:58:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 11.03.2019г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-22 17:14:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097211569
  Удостоверено време: 22.03.2019 17:14:39
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2019 15:14:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №7 от 22.03.2019г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-03-22 17:14:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097211580
  Удостоверено време: 22.03.2019 17:14:54
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2019 15:14:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №48 от 22.04.2019г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-04 16:39:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099963250
  Удостоверено време: 04.05.2019 16:39:52
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2019 13:39:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към договор Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-04 16:44:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099963303
  Удостоверено време: 04.05.2019 16:44:04
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2019 13:44:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към договор - Ценова оферта

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-04 16:44:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099963322
  Удостоверено време: 04.05.2019 16:44:50
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2019 13:44:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към договор - Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-04 16:46:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099963397
  Удостоверено време: 04.05.2019 16:46:54
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2019 13:46:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка №909676 от 02.05.2019г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-05-04 16:48:42
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099963427
  Удостоверено време: 04.05.2019 16:48:42
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2019 13:48:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление в ОВ на ЕС

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-05-04 16:54:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099963547
  Удостоверено време: 04.05.2019 16:54:22
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2019 13:54:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори