Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Публични покани

страница 1 от 6
ID номер: 9052288статус: възложена

"Отпечатване и доставка на вестник за нуждите на „НДК-КЦС“ ЕАД"

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-08 13:27:22
ID номер: 9052196статус: затворена

„Доставка на напитки за Литературен клуб „Перото“

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-07 09:34:27
ID номер: 9052115статус: възложена

„Доставка на храни за Литературен клуб „Перото“

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-05 14:23:21
ID номер: 9052068статус: възложена

„Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в и около сградния фонд на НДК“

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-04 17:28:01
ID номер: 9051613статус: затворена

„Организиране и осигуряване на помощ при настаняване на посетители и обслужване в гардеробни пространства за събития на НДК“

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-31 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-23 10:56:03