Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 3
АОП номер: 02715-2016-0003статус: прекратена

„Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 09:47:15
АОП номер: 02715-2016-0002статус: възложена

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конгресно-конферентна техника“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-04 14:32:33
АОП номер: 02715-2016-0001статус: прекратена

„Проектиране, доставка и монтаж на енергоспестяващо и ефектно LED осветление за основната сграда на НДК“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-19 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-21 14:35:05
АОП номер: 02715-2015-0011статус: възложена

„КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИТЕ НА НДК – СОФИЯ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ПЛОЩИ”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-28 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-18 15:35:57
АОП номер: 02715-2015-0010статус: възложена

„ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПЕЧАТНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЪБИТИЯТА, ПРОДУЦИРАНИ ОТ НДК“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-31 15:05:17