Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 02715-2018-0002статус: възложена

Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-13 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-03 16:59:19
АОП номер: 02715-2016-0011статус: възложена

Предоставяне на юридически услуги, свързани с подготовката на документации за обществени поръчки и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-29 18:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-20 16:17:16
АОП номер: 02715-2016-0010статус: затворена

Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в и около сградния фонд на НДК

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-14 18:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-14 17:14:30
АОП номер: 02715-2016-0009статус: възложена

„Упражняване на независим строителен надзор при проектирането и изпълнението на обект „Преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-09 18:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-03 11:07:16
АОП номер: 02715-2016-0008статус: възложена

„Доставка и монтаж на театрални столове за Театър „Азарян”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-09 18:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-19 15:41:09