Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Организиране и осигуряване на помощ при настаняване на посетители и обслужване в гардеробни пространства за събития на НДК“

Дата и час на публикуване: 2016-03-23 10:56:03
ID номер: 9051613 Статус: затворена

Организиране и осигуряване на помощ при настаняване на посетители и обслужване в гардеробни пространства за събития на НДК.

Индивидуален номер на процедурата: 0000579
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79992000, 98341000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-31 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: -
  • Телефон/и за контакт: -
Документи