Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в и около сградния фонд на НДК“

Дата и час на публикуване: 2016-04-04 17:28:01
ID номер: 9052068 Статус: възложена

Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в и около сградния фонд на НДК: основна, админстративна (ПРОНО) и ниско тяло, находящи се в гр. София, пл. „България“ № 1, с обща РЗП около 150 000 кв.м.

Индивидуален номер на процедурата: 0000622
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 260000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45212300
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-15 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Александър Бабинов
 • Телефон/и за контакт: 0889655225
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-04-04 17:30:53
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045890028
  Удостоверено време: 04.04.2016 17:30:53
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2016 14:30:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-04 17:30:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045890031
  Удостоверено време: 04.04.2016 17:30:59
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2016 14:30:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-13 16:53:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047058646
  Удостоверено време: 13.05.2016 16:53:11
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2016 13:53:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 09:38:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047490251
  Удостоверено време: 27.05.2016 09:38:06
  Удостоверено време по UTC: 27.05.2016 06:38:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 11:18:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049399607
  Удостоверено време: 11.07.2016 11:18:24
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 08:18:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 12:02:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050351096
  Удостоверено време: 11.08.2016 12:02:43
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2016 09:02:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 14:00:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050354965
  Удостоверено време: 11.08.2016 14:00:18
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2016 11:00:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 10:52:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050775257
  Удостоверено време: 25.08.2016 10:52:12
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2016 07:52:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 18:28:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057290664
  Удостоверено време: 21.11.2016 18:28:28
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 16:28:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 16:37:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061557424
  Удостоверено време: 19.12.2016 16:37:16
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2016 14:37:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори