Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Доставка на храни за Литературен клуб „Перото“

Дата и час на публикуване: 2016-04-05 14:23:21
ID номер: 9052115 Статус: възложена

Доставка на храни за Литературен клуб „Перото“.

Индивидуален номер на процедурата: 0000632
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-15 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Албена Ненкова
  • Телефон/и за контакт: 0888033565
Документи