Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 02715-2017-0001статус: възложена

"ЕДИННА ХОМОГЕННА ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ"

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-23 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-16 18:46:29
АОП номер: 02715-2016-0006статус: възложена

"Изработване и доставка на печатни материали за нуждите на събитията, продуцирани от НДК"

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-09-02 16:40:22
АОП номер: 02715-2016-0004статус: възложена

Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-07-25 18:13:23