Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 02715-2018-0005статус: затворена

„Периодична изработка на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД” по обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-14 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-17 11:08:00
АОП номер: 02715-2018-004статус: затворена

„Доставка на напитки за нуждите на „Национален дворец на културата – Конгресен Център София” ЕАД /НДК/”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-07 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-13 18:04:03
АОП номер: 02715-2018-0003статус: затворена

„Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-09 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-25 12:41:39
АОП номер: 02715-2018-0001статус: прекратена

"Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-08 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:58:03
АОП номер: 02715-2017-0003статус: прекратена

„Доставка на напитки за нуждите на „Национален дворец на културата – Конгресен Център София” ЕАД /НДК

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-28 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-05 19:02:04