Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 02715-2018-0003статус: затворена

„Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-09 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-25 12:41:39
АОП номер: 02715-2018-0001статус: затворена

"Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-08 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:58:03
АОП номер: 02715-2017-0003статус: прекратена

„Доставка на напитки за нуждите на „Национален дворец на културата – Конгресен Център София” ЕАД /НДК

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-28 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-05 19:02:04
АОП номер: 02715-2017-0002статус: възложена

„Предоставяне на кетъринг услуги при организиране и провежадане на събития от „Национален дворец на културата – Конгресен Център София” ЕАД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-28 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-05 18:37:32
АОП номер: 02715-2017-0001статус: възложена

"ЕДИННА ХОМОГЕННА ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ"

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-23 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-16 18:46:29