Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9075286статус: затворена

„Спешен авариен ремонт на 2 броя водоохлаждащи агрегати /чилъри/ за нуждите на климатизиарнето на въздуха в основна сграда на ”Национален дворец на културата –

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-08 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-24 18:29:05
ID номер: 9073453статус: затворена

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и хотелски резервации на пътуващи в страната и в чужбина за нуждите на НДК- София и Фестивален конгресен

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-14 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-01 19:21:27
ID номер: 9071931статус: затворена

„Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-29 19:57:49
ID номер: 9071729статус: възложена

„Комплексна услуга по сметосъбиране и извозване на отпадъци от обектите на НДК“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-02 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-20 15:45:52
ID номер: 9071702статус: затворена

„Реставрационни дейности по художествени произведения, намиращи се в интериорното пространство на Национален дворец на културата- Конгресен център- София“.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-29 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-19 19:22:01