Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
статус: възложена

„Ремонт и рехабилитация на покриви, открити тераси, стълбища и прилежащи елементи на основната сграда на НДК“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-26 15:45:54
ID номер: 9077840статус: възложена

Доставка, монтаж и демонтаж на модулни конструкции тип ОКТАНОРМ за специализирани изложби и изложения на територията на НДК”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-09 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-28 14:46:52
ID номер: 9075286статус: затворена

„Спешен авариен ремонт на 2 броя водоохлаждащи агрегати /чилъри/ за нуждите на климатизиарнето на въздуха в основна сграда на ”Национален дворец на културата –

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-08 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-24 18:29:05
ID номер: 9073453статус: затворена

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и хотелски резервации на пътуващи в страната и в чужбина за нуждите на НДК- София и Фестивален конгресен

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-14 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-01 19:21:27
ID номер: 9071931статус: затворена

„Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-29 19:57:49