Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
ID номер: 9084369статус: затворена

: „ИЗБОР НА ДВА НЕЗАВИСИМИ ДОСТАВЧИКА в НДК – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-27 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:38:29
ID номер: 9084238статус: затворена

„Абонаментно обслужване на системите за пожароизвестяване и пожарооповестяване, инсталирани в сградите на НДК, за срок от 12 (дванадесет) месеца

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-20 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-13 16:34:03
статус: възложена

„Ремонт и рехабилитация на покриви, открити тераси, стълбища и прилежащи елементи на основната сграда на НДК“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-26 15:45:54
ID номер: 9077840статус: възложена

Доставка, монтаж и демонтаж на модулни конструкции тип ОКТАНОРМ за специализирани изложби и изложения на територията на НДК”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-09 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-28 14:46:52
ID номер: 9075286статус: възложена

„Спешен авариен ремонт на 2 броя водоохлаждащи агрегати /чилъри/ за нуждите на климатизиарнето на въздуха в основна сграда на ”Национален дворец на културата –

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-08 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-24 18:29:05