Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9087780статус: затворена

„Доставка, монтаж и демонтаж чрез наем на сцена с покрив и трибуна за провеждане на събития на открито организирани от НДК“.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-07 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-23 17:29:20
ID номер: 9087232статус: затворена

„Организиране и осигуряване на помощ при настаняване на посетители и обслужване в гардеробни пространства за събития на НДК“.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-19 12:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-05 15:47:11
ID номер: 9085503статус: възложена

„Реставрационни и профилактични дейности по художествени произведения, намиращи се в интериорното и екстериорно пространство на Национален дворец на културата-

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-21 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-08 17:39:11
ID номер: 9085072статус: възложена

„Абонаментно обслужване на системите за пожароизвестяване и пожарооповестяване, инсталирани в сградите на НДК, за срок от 12 (дванадесет) месеца”:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-29 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-22 16:28:21
ID номер: 9084369статус: затворена

: „ИЗБОР НА ДВА НЕЗАВИСИМИ ДОСТАВЧИКА в НДК – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-27 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:38:29