Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 02715статус: възложена

„Упражняване на инвеститорски контрол за обект: „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-09 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-28 16:57:52
ID номер: 9057611статус: възложена

„Комплексна услуга по сметосъбиране и извозване на отпадъци от обектите на НДК“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-26 18:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-19 10:29:35
ID номер: 9057058 статус: възложена

„Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на „НДК – КЦС“ ЕАД“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-17 18:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-03 14:03:24
ID номер: 9053690статус: възложена

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт за нуждите на „НДК – КЦС“ ЕАД“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-06-16 15:49:56