ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“

Дата и час на публикуване: 2020-10-07 10:24:35
Документи
 • Покана изх. № 845/06.10.2020 г. за участие във вътрешен конкурентен избор

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-10-07 10:27:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133948345
  Удостоверено време: 07.10.2020 10:27:49
  Удостоверено време по UTC: 07.10.2020 07:27:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-10-07 10:29:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133948403
  Удостоверено време: 07.10.2020 10:29:02
  Удостоверено време по UTC: 07.10.2020 07:29:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-10-07 10:31:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133948502
  Удостоверено време: 07.10.2020 10:31:36
  Удостоверено време по UTC: 07.10.2020 07:31:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-10-07 10:33:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133948598
  Удостоверено време: 07.10.2020 10:33:03
  Удостоверено време по UTC: 07.10.2020 07:33:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-19 17:05:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134771549
  Удостоверено време: 19.10.2020 17:05:03
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2020 14:05:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-10-19 17:06:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134771600
  Удостоверено време: 19.10.2020 17:06:11
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2020 14:06:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-23 10:55:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134920903
  Удостоверено време: 23.10.2020 10:55:02
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2020 07:55:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-23 10:57:52
  Дата и час на промяна: 2020-10-23 11:56:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134950198
  Удостоверено време: 23.10.2020 11:56:22
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2020 08:56:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-23 10:59:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134921218
  Удостоверено време: 23.10.2020 10:59:23
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2020 07:59:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори