ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020” Поръчката включва четири обособени позиции (лотове) както следва: • Обособена позиция (лот) № 1: Изработка на рекламни и информационни материали включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, съгласно Решение № 591 на MC от 18.07.2016 г. • Обособена позиция (лот) № 2: Изработка на рекламни и информационни материали извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; • Обособена позиция (лот) № 3: Изработка и поддръжка на интернет страница на проект „BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ • Обособена позиция (лот) № 4: Прессъобщения и публикации в български национални медии и репортажи/участия в предавания за популяризиране на Проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии”

Дата и час на публикуване: 2018-12-19 17:21:28Последна промяна: 2018-12-19 17:21:14
ID номер: 9084413 Статус: възложена

„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020” Поръчката включва четири обособени позиции (лотове) както следва: • Обособена позиция (лот) № 1: Изработка на рекламни и информационни материали включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, съгласно Решение № 591 на MC от 18.07.2016 г. • Обособена позиция (лот) № 2: Изработка на рекламни и информационни материали извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; • Обособена позиция (лот) № 3: Изработка и поддръжка на интернет страница на проект „BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ • Обособена позиция (лот) № 4: Прессъобщения и публикации в български национални медии и репортажи/участия в предавания за популяризиране на Проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии”

Индивидуален номер на процедурата: 0004516
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-04 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Грозданов
 • Телефон/и за контакт: 02 8737706
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-12-19 17:22:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093655396
  Удостоверено време: 19.12.2018 17:22:36
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2018 15:22:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-12-19 17:23:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093655414
  Удостоверено време: 19.12.2018 17:23:41
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2018 15:23:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-19 17:24:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093655431
  Удостоверено време: 19.12.2018 17:24:20
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2018 15:24:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи в doc форамт

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-19 18:05:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093656278
  Удостоверено време: 19.12.2018 18:05:38
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2018 16:05:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-21 13:04:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093720058
  Удостоверено време: 21.12.2018 13:04:06
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2018 11:04:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-12-21 13:04:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093720067
  Удостоверено време: 21.12.2018 13:04:19
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2018 11:04:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява в doc формат

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-12-21 13:04:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093720074
  Удостоверено време: 21.12.2018 13:04:24
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2018 11:04:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 17:08:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094620278
  Удостоверено време: 22.01.2019 17:08:19
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 15:08:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-04 15:06:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095026315
  Удостоверено време: 04.02.2019 15:06:37
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2019 13:06:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 1 с приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-04 10:58:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097957512
  Удостоверено време: 04.04.2019 10:58:56
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2019 07:58:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 3 с приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-04 10:59:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097957545
  Удостоверено време: 04.04.2019 10:59:32
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2019 07:59:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 4 с приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-04 11:00:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097957585
  Удостоверено време: 04.04.2019 11:00:03
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2019 08:00:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори