ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Интернет-базирана система за поддържане на вземане на решение при създаване на иновационни клъстери от Малки и Средни Предприятия

Дата и час на публикуване: 2018-04-24 11:59:53Последна промяна: 2018-04-24 11:59:04
ID номер: 9075261 Статус: възложена

„Интернет-базирана система за поддържане на вземане на решение при създаване на иновационни клъстери от Малки и Средни Предприятия“ във връзка с изпълнението на проект „SME Innovation Capacity Boost“с акроним “SMEInno Boost”, финансиран по Европейската програма  “Interreg Balkan-Mediterranean 2014 - 2020“

Индивидуален номер на процедурата: 0003675
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 48800.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-02 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Румен Андреев
  • Телефон/и за контакт: 028720132/в.127
Документи