ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Изработка на рекламни материали по проект АКОМИН (AComIn, Advanced Computing for Innovation)

Дата и час на публикуване: 2015-05-20 15:00:00Последна промяна: 2017-03-15 10:37:02
ID номер: 9041977 Статус: възложена

Изработка на рекламни материали по проект АКОМИН (AComIn, Advanced Computing for Innovation)

Индивидуален номер на процедурата: 0002101
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 27500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79341000, 22462000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-01 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-05-20 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-20 15:00:00
 • Разяснения по документация №1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-05-20 15:00:00
 • Разяснения по документация №2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-05-20 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-19 17:33:49
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 10:34:40
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-30 10:35:11
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-01 10:35:47
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-28 10:36:17
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 10:36:50