Община Дулово

Изпълнение на СМР на обект “Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на с.Раздел, община Дулово”

Дата и час на публикуване: 2016-04-08 20:52:41
АОП номер: 00043-2016-0003 Статус: възложена

Изпълнение на СМР на обект "Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа в с.Раздел, общ.Дулово".

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000640
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Раздел
Прогнозна стойност: 1238406.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45231300, 45232150, 45232151
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-19 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Осман Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 0864 23000
Документи