Община Дулово

Вътрешни правила

страница 1 от 1

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-05-12 12:44:36

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-05-12 12:44:32