Община Дулово

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9068637статус: затворена

Избор на оператор за предоставяне за нуждите на Община Дулово на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-26 13:47:20
ID номер: 9064187статус: затворена

Рехабилитация на общински сгради в Община Дулово

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-11 14:03:53
ID номер: 9058982статус: възложена

Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на социален проект „Независим живот за гражданите на Дулово”.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-30 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-23 16:08:00