Община Дулово

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9092744статус: отворена

Избор на оператор за предоставяне за нуждите на Община Дулово на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-25 13:53:45
ID номер: 9089138статус: затворена

Рехабилитация на общински сгради в Община Дулово

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-12 15:34:38
ID номер: 9086813статус: затворена

Доставка и монтаж на нови столове за киносалон на НЧ „Никола Йонков Вапцаров”, гр.Дулово.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-27 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-03-19 11:29:05
ID номер: 9077122статус: затворена

Рехабилитация на общински сгради в Община Дулово

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-12 11:13:01
ID номер: 9075052статус: затворена

Доставка на нов неупотребяван високопроходим автомобил за нуждите на Община Дулово

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-18 10:09:55