Община Дулово

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 4
АОП номер: 05605-2018-0002статус: отворена

Ремонт на читалище „Никола Йонков Вапцаров- 1895“ в т.ч. въвеждане мерки за енергийна ефективност, поземлен имот с идентификатор 24030.501.697, кв.37, гр. Дулово

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-21 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-22 10:52:30
АОП номер: 00043-2018-0009статус: прекратена

Основен ремонт на сградите на СОУ „Васил Левски”, гр. Дулово, с внедряване на мерки за енергийна ефективност

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-18 11:37:37
АОП номер: 00043-2018-0010статус: прекратена

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-18 11:37:33
АОП номер: 00043-2018-0008статус: затворена

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” - ,,ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ’’, ,,ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ’’ ГР.ДУЛОВО, ДВХПР С.ПРАВДА

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-04 15:26:59
АОП номер: 00043-2018-0005статус: прекратена

Основен ремонт на сградите на СОУ „Васил Левски”, гр. Дулово, с внедряване на мерки за енергийна ефективност

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-04 14:49:30