Община Дулово

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 00043-2017-0007статус: отворена

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Дулово 2017-2018г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-01 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:45:24
АОП номер: 00043-2017-0005статус: затворена

Проектиране – изготвяне на работни проекти за кандидатстване на община Дулово по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-20 11:57:15
АОП номер: 00043-2017-0004статус: прекратена

„Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа за село Руйно, Община Дулово“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-22 12:15:57
АОП номер: 00043-2017-0003статус: затворена

Ремонт на улична мрежа на територията на община Дулово

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-14 13:55:23
АОП номер: 00043-2017-0002статус: прекратена

Рехабилитация на улична и пътна мрежа на територията на Община Дулово

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-04-26 13:01:01