Община Дулово

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
статус: прекратена

РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ “НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ-1895” В Т.Ч. ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ", ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 24030.501.697, КВ.37, ГР. ДУЛОВО

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-01 13:40:27
АОП номер: 00043-2018-0001статус: затворена

Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Проектиране и изграждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в град

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-21 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:10:37
АОП номер: 00043-2017-0007статус: затворена

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Дулово 2017-2018г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-01 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:45:24
АОП номер: 00043-2017-0005статус: затворена

Проектиране – изготвяне на работни проекти за кандидатстване на община Дулово по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-20 11:57:15
АОП номер: 00043-2017-0004статус: прекратена

„Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа за село Руйно, Община Дулово“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-22 12:15:57