Община Дулово
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 3
АОП номер: 00043-2016-0006статус: възложена

Избор на проектант за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект: „Основен ремонт на СОУ „Васил Левски“ с внедряване на мерки за

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-15 10:04:01
АОП номер: 00043-2016-0004статус: възложена

Рехабилитация на улична и пътна мрежа на територията на Община Дулово

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-12 23:13:31
АОП номер: 00043-2016-0005статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за детски ясли, детски градини и ученически столове на територията на Община Дулово.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-12 23:05:19
АОП номер: 00043-2016-0003 статус: възложена

Изпълнение на СМР на обект “Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на с.Раздел, община Дулово”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-19 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-08 20:52:41
АОП номер: 00043-2016-0001статус: възложена

"Избор на проектант за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект: „Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-08 14:18:05