Община Дулово

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9052866статус: възложена

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ОБЩИНА ДУЛОВО

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 12:10:17
ID номер: 9048374статус: прекратена

ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ПГООТ- ДУЛОВО

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-01 17:17:39
ID номер: 9047731статус: възложена

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Дулово

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-18 22:46:55
ID номер: 9045966статус: възложена

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДУЛОВО НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ

Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-15 15:59:19
ID номер: 9042004статус: възложена

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ОБЩИНА ДУЛОВО

Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-02 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-05-21 14:43:42