Община Дългопол

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОУ „Христо Ботев”, с. Цонево за 2016 г.

Дата и час на публикуване: 2015-12-02 13:30:03Последна промяна: 2016-05-18 13:32:42
Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОУ „Христо Ботев”, с. Цонево за 2016 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000819
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 50000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-15 12:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 13:30:03
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 13:30:03
 • Протокол на комисията - 15.12.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 17:31:45
 • Сключен договор - 21.12.2015г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-21 13:32:30