Община Дългопол

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ "Иван Вазов", гр. Дългопол за 2015 г".

Дата и час на публикуване: 2014-12-13 12:12:55Последна промяна: 2016-05-18 12:16:50
Статус: затворена

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ "Иван Вазов", гр. Дългопол за 2015 г".

Индивидуален номер на процедурата: 0000813
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 50000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-29 12:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-12-13 12:12:55
 • Документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-13 12:12:55
 • Протокол на комисията - 29.12.2014г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-29 17:17:17