Община Дългопол

Извършване на СМР в обхвата на проект: Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с.Аспарухово, община Дългопол, поддейност 1„ ''Ремонт на пешеходна зона по ул. Христо Патрев" в с. Аспарухово, Община Дългопол", и поддейност 2: Извършване на СМР, включващо следните дейности: Изкопни и бетонови работи на обект: Кабелна линия 20 kV и трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 kV/630 kVA в УПИ XІ.

Дата и час на публикуване: 2015-08-06 17:08:03Последна промяна: 2016-05-18 09:14:45
Статус: възложена

„Извършване на СМР в обхвата на проект: „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с.Аспарухово, община Дългопол”, поддейност 1„ Ремонт на пешеходна зона по ул."Христо Патрев" в с. Аспарухово, Община Дългопол", и поддейност 2: „Извършване на СМР, включващо следните дейности: Изкопни и бетонови работи на обект: Кабелна линия 20 kV и трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 kV/630 kVA в УПИ XІ””.

Индивидуален номер на процедурата: 0000798
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 681115/06.08.2015г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-06 17:08:03
 • Образци на докумнети

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-08-06 17:08:03
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-08-06 17:08:03
 • Количествено стойностна сметка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-08-06 17:08:03
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-06 17:08:03
 • Покана до АОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-08-06 17:08:03
 • Покана до изпълнител

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-08-06 17:08:03
 • Протокол на комисията - 10.08.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-10 17:08:51
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 15:09:44
 • Решение за избор на изпълнител №670/11.08.2015г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 17:10:16
 • Сключен договор №115/11.08.2015г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 17:10:16
 • Становище АОП - 13.08.2015г.

  Вид на документа: Становища от АОП по запитвания на възложител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-13 15:12:34
 • Информация за сключен договор - 686720/09.09.2015г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-09 09:13:40
 • Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - 712315/09.02.2016г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 13:14:28