Община Дългопол

Извършване на допълнителни СМР, представляващи изграждане на бетонов паркинг, укрепване на каменни зидове, замяна на стари зидове, благоустрояване и паркоустрояване, изграждане на Подпорна стена, необходими за въвеждане в експлоатация на обект: „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, община Дългопол”.

Дата и час на публикуване: 2015-07-16 16:53:10Последна промяна: 2016-05-17 17:03:09
АОП номер: 00127-2015-0002 Статус: възложена

Извършване на допълнителни СМР, представляващи изграждане на бетонов паркинг, укрепване на каменни зидове, замяна на стари зидове, благоустрояване и паркоустрояване, изграждане на Подпорна стена, необходими за въвеждане в експлоатация на обект: „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, община Дългопол”.

Индивидуален номер на процедурата: 0000795
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-07-16 16:53:10
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 677617/16.07.2015г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-16 16:53:10
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-16 16:53:10
 • Покана към участник

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-07-16 16:53:10
 • Протокол на комисията - 17.07.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-17 16:59:38
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-17 16:59:38
 • Решение за избор на изпълнител №567-А/17.07.2015г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-17 17:01:12
 • Сключен договор №100/17.07.2015г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-17 17:01:12
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-20 17:04:15
 • Становище

  Вид на документа: Становища от АОП по запитвания на възложител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-21 17:04:38