Община Дългопол

Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на община Дългопол 2015 г.

Дата и час на публикуване: 2014-11-26 12:36:04Последна промяна: 2016-05-17 14:16:32
АОП номер: 00127-2014-0018 Статус: възложена

Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на община Дългопол 2015 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000789
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 635246/26.11.2014г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-26 12:36:04
 • Покана до участник

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2014-12-15 14:14:55
 • Становище

  Вид на документа: Становища от АОП по запитвания на възложител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-19 14:16:15
 • Информация за сключен договор - 651704/26.11.2014г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-27 12:38:00
 • Сключен договор - №8/26.01.2015г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-26 14:14:03