Община Дългопол

Аварийни и отводнителни мероприятия в квартал на с. Величково

Дата и час на публикуване: 2014-11-26 12:29:39Последна промяна: 2016-05-17 13:01:50
АОП номер: 00127-2014-0017 Статус: възложена

Аварийни и отводнителни мероприятия в квартал на с. Величково

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000788
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 635243/26.11.2014г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-27 12:29:39
 • Покана към участниците

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2014-11-27 12:29:39
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-27 12:29:39
 • Сключен договор №125/03.12.2014г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-03 13:00:24
 • Информация за сключен договор - 637791/13.12.2014г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-13 12:31:55
 • Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - 650831/26.02.2015г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 12:32:48
 • Становище

  Вид на документа: Становища от АОП по запитвания на възложител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-18 13:01:13