Община Дългопол

Ремонт на покривната конструкция на сградата на ЦДГ Детелина, гр. Дългопол

Дата и час на публикуване: 2014-11-18 12:18:22Последна промяна: 2016-05-17 12:26:00
АОП номер: 00127-2014-0016 Статус: възложена

Ремонт на покривната конструкция на сградата на ЦДГ Детелина, гр. Дългопол

Индивидуален номер на процедурата: 0000787
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи