Община Дългопол

Доставка и полагане на градински бордюри в обхвата на проект: Реконструкция на улична мрежа и площади, изграждане на тротоари и тротоарни зелени площи в община Дългопол

Дата и час на публикуване: 2014-10-14 12:09:56Последна промяна: 2016-05-17 12:13:14
АОП номер: 00127-2014-0015 Статус: възложена

„Доставка и полагане на градински бордюри в обхвата на проект: „Реконструкция на улична мрежа и площади, изграждане на тротоари и тротоарни зелени площи в община Дългопол – агломерации с. Поляците и с. Партизани”, поддейност „Реконструкция на уличната мрежа и тротоари в с. Поляците” Прогнозната стойност на поръчката е 20 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/ без вкл. ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0000786
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи